Günlük Arşiv: 2012/05/16


Algoritmanın Tanımı

Algoritma, matematikte ve bilgisayar biliminde bir işi yapmak için tanımlanan, bir başlangıç durumundan başladığında, açıkça belirlenmiş bir son durumunda sonlanan, sonlu işlemler(adımlar) kümesidir. Algoritmalar bilgisayarlar tarafından işletilebilirler. Algoritma kelimesinin kökeni Ebu Abdullah Muhammed İbn Musa el Harezmi isimli İranlı matematikçiden geldiği sanılmaktadır

Algoritmanın Tanımı

Belli bir sonucu elde etmenin yöntemini tarif eden kural veya basamaklar kümesine algoritma denir.

Algoritmanın en basit örneği bir yemek tarifidir. Ayran yapmak için:

1. Yarım litre yoğurdu bir kaba koy
2. karıştır
3. aynı miktarda su ilave et
4. biraz tuz ekle
5. tekrar karıştır

Sonucu bir matematik problemin çözümü olan başka bir basit örnek de Öklid’in ortak bölenlerin en büyüğünü bulan algoritmasıdır

giriş: iki sayı m,n
1. eğer n = 0 ise, sonuç m dir
2. m‘nin yerine n koy, n nin yerine “m % n” koy, tekrar 1′den başla.

“m % n” ifadesi: bölmenin kalanıdır, örneğin: “5 % 2” = 1 kalanını verir. Algoritmayı 33 ve 15′e uygulayalım:

33 ve 15
15 ve 3
3 ve 0
sonuç 3

Tarihi

Algoritma sözcüğü Ebu Abdullah Muhammed İbn Musa el Harezmi adındaki İran’lı alimden kaynaklanır. Bu alim 9. yüzyılda cebir alanindaki algoritmik çalışmalarını kitaba dökerek matematiğe çok büyük bir katkı sağlamıştır. “Hisab el-cebir ve el-mukabala (حساب الجبر و المقابلة)” kitabı dünyanın ilk cebir kitabı ve aynı zamanda ilk algoritma koleksiyonunu oluşturur. Latince çevirisi Avrupa’da çok ilgi görür – alimin ismini telaffuz edemeyen Avrupalılar “algorizm” sözcüğünü “Arap sayıları kullanarak aritmetik problemler çözme kuralları” manasında kullanırlar. Bu sözcük daha sonra “algoritma”ya dönüşür ve genel kapsamda kullanılır.

excerpt