Mors Omnia Solvit


Francis Hutcheson ve Estetik güzellik

Nesnelerde güzellik diye adlandırdığımız şeyler, matematiksel olarak konuşmak gerekirse, birlik ve çeşitliliğin Birleşik oranı gibidir. Öyle ki; nesnelerin Birliği aynı olduğunda güzellik çeşitliliktedir, çeşitlilik aynı olduğunda güzellik birliktedir.
Alıntı (sf.100)

[adrotate banner=”1″]


Francis Hutcheson ve Estetik güzellik

Nesneler de güzellik diye adlandırdığımız şeyler, matematiksel olarak konuşmak gerekirse, birlik ve çeşitliliğin Birleşik oranı gibidir. Öyle ki; nesnelerin Birliği aynı olduğunda güzellik çeşitliliktedir, çeşitlilik aynı olduğunda güzellik birliktedir.
alıntı (sf.100)

[adrotate banner=”1″]


Schopenhauer ve istem

Istem ; gözleri gören topal adamı, sırtında taşıyan güçlü kör adama benzer. Bir şeyi, sebep bulduğumuzdan istemeyiz, istediğimiz için sebep buluruz (Schopenhauer)

Will Durant Felsefenin Öyküsü ( sf. 305)


Yasa ve ahlak

Yasa güçsüzü boyunduruk altına alıp yönetmesi için güçlünün icat ettiği şeydir.
Ahlak güçsüzün güçlüyü sınırlandırması ve engellemesi için icat ettiği şeydir.
Alıntı Will Durant Felsefenin Öyküsü ( sf. 15 )


Marx ve eşsiz yorumu

Insanların varlıklarını belirleyen bilinçleri değil, aksine, insanların bilinçlerini belirleyen onların Sosyal  varlığıdır.
Karl Marx; Ekonomi politiğin eleştirilmesine katkı (sf:3)


Kavram ve Kant 1

Öte yandan, bilginin gerçekleşmesinde, yargılar, kavramlar, salt görüler yeterli değildir, bunların dışına çıkarak nesnelerle ilgi kurmak gerekir. Kimi bireşimsel yargıların önsel olması da, işte böyle, düşünce-duyu verilerinin ötesinde kalan bir öğe taşı masından dolayıdır. Bütün deney bilgilerinin temelini kuran, deneyden gelmeyen bu bilgi öğesidir. Bilginin oluşmasında, bir likte çalışması, uyum içinde bulunması gereken iki yetiden biri etkin  anlık ,  öteki  de edilgin  duyarlıktır.   Kavramın  içeriğini  duyulur olan oluşturup doldurur, duyulur olanın sağladığı veri de görüdür, bu nedenle “görüsüz kavramlar boş, kavramsız görüler kördür
Immanuel Kant, Pratik Usun Eleştirisi, (sf. 14)


Hükümdar

Buradan, hemen hemen hiç şaşmaz bir genel kural çıkarıyorum : Başka devletleri
kuvvetlendiren hükümdar kendini çökertir. Çünkü birini kuvvetlendirmek ya güçle ya da kurnazlıkla gerçekleşir. Bunların her ikisi de yeni kuvvetlenen devlet için sakınılacak şeylerdir
Niccolo Machiavelli ; Hükümdar Bölüm 3.