Mors Omnia Solvit


Kant ve Alman idealizmi

Zaman ve mekan algılanan şeyler değildir, algılama biçimidir.
Immanuel Kant.

Nasıl ki General, kendisine getirilen Haberleri, geldikleri yere ve yazılmış oldukları zamana göre düzenler ve hepsini bir sıraya, sisteme sokarsa, zihin de duyularını, Zaman ve mekana göre ayırır,  şuradaki buradaki nesneye ( objeye) ve şimdiki ya da geçmiş zamana yükler.
alıntı

[adrotate banner=”1″]


Kant ve Alman idealizmi

Zaman ve mekan algılanan şeyler değildir, algılama biçimidir.

Nasıl ki General, kendisine getirilen Haberleri, geldikleri yere ve yazılmış oldukları zamanda göre düzenler ve hepsini bir sıraya, sisteme sokarsa, zihin de duyularını zamanda ve mekana göre ayırır, şuradaki buradaki nesneye (objeye) ve şimdi ya da geçmiş zaman a yükler.
Alıntı

[adrotate banner=”1″]


Francis Hutcheson ve Estetik güzellik

Nesnelerde güzellik diye adlandırdığımız şeyler, matematiksel olarak konuşmak gerekirse, birlik ve çeşitliliğin Birleşik oranı gibidir. Öyle ki; nesnelerin Birliği aynı olduğunda güzellik çeşitliliktedir, çeşitlilik aynı olduğunda güzellik birliktedir.
Alıntı (sf.100)

[adrotate banner=”1″]


Francis Hutcheson ve Estetik güzellik

Nesneler de güzellik diye adlandırdığımız şeyler, matematiksel olarak konuşmak gerekirse, birlik ve çeşitliliğin Birleşik oranı gibidir. Öyle ki; nesnelerin Birliği aynı olduğunda güzellik çeşitliliktedir, çeşitlilik aynı olduğunda güzellik birliktedir.
alıntı (sf.100)

[adrotate banner=”1″]


Schopenhauer ve istem

Istem ; gözleri gören topal adamı, sırtında taşıyan güçlü kör adama benzer. Bir şeyi, sebep bulduğumuzdan istemeyiz, istediğimiz için sebep buluruz (Schopenhauer)

Will Durant Felsefenin Öyküsü ( sf. 305)


Yasa ve ahlak

Yasa güçsüzü boyunduruk altına alıp yönetmesi için güçlünün icat ettiği şeydir.
Ahlak güçsüzün güçlüyü sınırlandırması ve engellemesi için icat ettiği şeydir.
Alıntı Will Durant Felsefenin Öyküsü ( sf. 15 )


Marx ve eşsiz yorumu

Insanların varlıklarını belirleyen bilinçleri değil, aksine, insanların bilinçlerini belirleyen onların Sosyal  varlığıdır.
Karl Marx; Ekonomi politiğin eleştirilmesine katkı (sf:3)


Kavram ve Kant 1

Öte yandan, bilginin gerçekleşmesinde, yargılar, kavramlar, salt görüler yeterli değildir, bunların dışına çıkarak nesnelerle ilgi kurmak gerekir. Kimi bireşimsel yargıların önsel olması da, işte böyle, düşünce-duyu verilerinin ötesinde kalan bir öğe taşı masından dolayıdır. Bütün deney bilgilerinin temelini kuran, deneyden gelmeyen bu bilgi öğesidir. Bilginin oluşmasında, bir likte çalışması, uyum içinde bulunması gereken iki yetiden biri etkin  anlık ,  öteki  de edilgin  duyarlıktır.   Kavramın  içeriğini  duyulur olan oluşturup doldurur, duyulur olanın sağladığı veri de görüdür, bu nedenle “görüsüz kavramlar boş, kavramsız görüler kördür
Immanuel Kant, Pratik Usun Eleştirisi, (sf. 14)