İntegralin 1.turevi kendisini verir. Dönüm noktası 2.turevin sıfıra eşit olduğu yerdir


image

Bir Cevap Yazın